• stream-of-consciousness-journal
 • arienaitsuno
 • controlhp
 • chevroletstyleline
 • insideoutsider
 • depresja
 • straycat
 • gdziejestola
 • drainaway
 • RebeliousOne
 • bazylka
 • interessiert-mich-net
 • Najada
 • letha0
 • ctrlaltdel
 • Psaiko
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

2626 29d9 500
Reposted fromkaiee kaiee viaLykou Lykou
4264 ffb6
Reposted fromgreensky greensky viaDagarhen Dagarhen
1806 e053 500
Reposted fromkeik keik viaeirena eirena
9245 5ead 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapetro petro
9147 20dc 500
Reposted fromepicenegod epicenegod vianoisetales noisetales
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viazurawianiaczka zurawianiaczka
1168 f2d5
Reposted fromsarazation sarazation viaRemulaner Remulaner
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Reposted fromworst-case worst-case
Nikt nie jest idealny, dopóki się w nim nie zakochasz
Reposted fromBetterPointOfView BetterPointOfView viapatos patos
Dom to jednak ludzie, których się kocha.
— Chyba mam dwa domy.
Jeśli ktoś naprawdę kocha, nie musisz robić wszystkiego, by nie chciał odejść. On po prostu nie odejdzie.
1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viaciarka ciarka
1654 766a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaorientalnazupa orientalnazupa
W muzeum pełnym sztuki i tak patrzyłbym na Ciebie.
6086 211a
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viapatos patos
4051 7302 500
Reposted fromvandalize vandalize viapatos patos
0189 d245
Bukowski
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viapatos patos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl