• zurawianiaczka
 • InsomniaNervosa
 • stream-of-consciousness-journal
 • arienaitsuno
 • chevroletstyleline
 • insideoutsider
 • depresja
 • straycat
 • gdziejestola
 • drainaway
 • RebeliousOne
 • bazylka
 • interessiert-mich-net
 • Najada
 • letha0
 • ctrlaltdel
 • Psaiko
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

3763 ee25 500
Reposted bytentacleguyKriz84passingbirdkaesekuchentalarcio

October 16 2017

1339 9187 500
1280 3708 500
Reposted bypati2k6kusianki
Z depresją nie wygrasz. Może bywają dobre i słodkie dni ale i tak czujesz, że coś w Tobie siedzi. Tam głęboko, zaczajony potwór, który do Twojego umysłu wpuszcza chore myśli.
— Oliwia Więcek (via darkcatnightmare)
Reposted fromkostuchna kostuchna viakundel kundel
I want to have more sex, travel more, drink more wine and love life.
Zoe Saldana  (via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialivhanna livhanna
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.
— (via wielkiimarzyciel)

Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaaabeecee aaabeecee viapifpafs pifpafs
2496 2c99 500
2834 724d 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
0787 4580 500
6051 058c 500
Reposted fromdivi divi viagonnabebetter gonnabebetter
9462 7acb 500
Reposted fromzelbekon zelbekon via1911 1911
4660 1c71 500
Reposted fromRemulaner Remulaner viaoutofmyhead outofmyhead
2977 614b 500
Reposted fromnanago nanago viaedhell edhell
Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl